PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

Środa, 1 lipca 2020 r.

- Zapoznałem się z postępem prac na budowie Centrum Przesiadkowego park & ride.

- Przyjąłem 8 mieszkańców.

- Odbyłem wizję lokalną na ul. Hadyny.

Wtorek, 30 czerwca 2020 r.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM.

- Spotkałem się z redaktorem Gazety Regionalnej.

- Podpisałem akt notarialny sprzedaży mieszkania komunalnego.

- Uczestniczyłem w spotkaniu poświęconym zorganizowaniu miejskiego PSZOK-u.

Poniedziałek, 29 czerwca 2020 r.

- Spotkałem się z nauczycielami SP nr 2 w sprawie nowego projektu dla młodzieży.

- Spotkałem się z Dyrektor MOPS w sprawach bieżących.

- Dokonałem objazdu miasta w związku z bardzo silnymi opadami deszczu.

Piątek, 26 czerwca 2020 r.

- Zapoznałem się z zakończonym asfaltowaniem ul. Brzozowej.

- Uczestniczyłem w wideokonferencji Zespołu Infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

- W Woźnikach uczestniczyłem w spotkaniu wójtów i burmistrzów naszego powiatu.

 

Czwartek, 25 czerwca 2020 r.

- Uczestniczyłem w blisko 5-godzinnej sesji Rady Miejskiej, podczas której. m.in. radni udzielili mi jednogłośnie absolutorium oraz zdecydowali o udzieleniu mi votum zaufania (12 głosów "za", 1 przeciwny i 8 wstrzymujących).

Środa, 24 czerwca 2020 r.

- Uczestniczyłem w zdalnej Komisji Finansowo - Ekonomicznej Rady Miejskiej.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zarządu Subregionu Centralnego.

- Uczestniczyłem w wewnętrznym spotkaniu  poświęconym przewozom młodzieży do szkół w nowym roku szkolnym.

- Uczestniczyłem w wideokonferencji wójtów i burmistrzów naszego powiatu.

- Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej, na której przedstawiłem raport o stanie miasta za 2019 r.

- Przyjąłem 8 mieszkańców.

Wtorek, 23 czerwca 2020 r.

- Podpisałem wniosek do Starosty Powiatowego o pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków w Kokotku.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki.

- Spotkałem się z kierownictwem spółki FCC.

- Zapoznałem się z postępem prac na ul. Brzozowej.

Poniedziałek, 22 czerwca 2020 r.

- Spotkałem się z przedstawicielem STB Energia  w sprawie dofinansowania klubu.

- Uczestniczyłem w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników FCC (ASA) Sp. z o.o.

- Przyjąłem 2 mieszkańców.

- Podpisałem wniosek do BGK dotację do budowy 2 bloków w ramach współpracy MTBS i miasta.

- Zapoznałem się z sytuacją hydrologiczną naszego miasta.

Piątek, 19 czerwca 2020 r.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu połączonych komisji: Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa.

- Spotkałem się z Komendantem SM w sprawie kontroli zbiorników bezodpływowych.

- Spotkałem się z Dyrektor MPBP w sprawie obsługi sesyjnej i w sprawach bieżących.

Czwartek, 18 czerwca 2020 r.

- Zapoznałem się z postępem prac na budowie kanalizacji sanitarnej na Wymyślaczu.

- Zapoznałem się z postępem prac na budowie centrum przesiadkowego.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
19.44
μg/m3        
2020.09.25 23:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

CORONAWIRUS

wybory copy

generator ngo

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

3d

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

deklaracja dostępności 01 01

 

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.