PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

PONIEDZIAŁEK, 27 LUTEGO 2017

- Podpisałem dokumenty dotyczące złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (I wniosek został złożony na gospodarkę osadową i modernizację oczyszczalni ścieków, II wniosek złożono na budowę centrum przesiadkowego Park & Ride, w ramach ZIT).

- Podpisałem kilkadziesiąt umów dla organizacji pożytku publicznego.

Niedziela, 26 lutego 2017

- W Miejskim Domu Kultury uczestniczyłem w koncercie Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

Piątek, 24 lutego 2017

- Pełniłem rolę obserwatora podczas przetargu na modernizację ul. Dworcowej.

- Zapoznałem się z postępem prac na budowie biblioteki.

- Wieczorem w hali sportowej ZS im. Adama Mickiewicza uczestniczyłem w otwarciu nocnego turnieju zorganizowanego przez Spartę Lubliniec.

Czwartek, 23 lutego 2017

- Spotkałem się z Dyrektor Centrum Usług Współnych Marzeną Grzyb i Głównym Księgowym Bogusławem Klimasem w sprawie funkcjonowania CUW.

- Uczestniczyłem w Sesji Rady Miejskiej.

- Uczestniczyłem w spotkaniu z odchodzącą na emeryturę Dyrektor Żłobka Miejskiego Barbarą Mickoś.

Środa, 22 lutego 2017

- Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Finansowo-Ekonomicznej Rady Miejskiej.

- Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej.

- Wspólnie z Naczelnikiem Mieczysławem Dłubałą uczestniczyłem w spotkaniu w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Częstochowie.

- W ramach środowych przyjęć przyjąłem 7 mieszkańców.

- Wieczorem na rynku uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez harcerzy z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

Wtorek, 21 lutego 2017

- Spotkałem się z Zarządem Spółdzielni Przemysłowo-Handlowej.

- W Starostwie uczestniczyłem w spotkaniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w sprawie zagrożenia wystąpienia ptasiej grypy.

- Spotkałem się z Prezesem ASA Lubliniec w sprawie terminu walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

- Uczestniczyłem w uroczystym jubileuszu par małżeńskich.

- Sprawdziłem postęp prac na modernizowanym stadionie miejskim.

- Dokonałem objazdu miasta pod kątem ewentualnej wycinki drzew.

- Uczestniczyłem w spotkaniu z mieszkańcami w sprawie modernizacji ulic Strażackiej i Sokoła.

Poniedziałek, 20 lutego 2017

- Spotkałem się z Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w sprawach bieżących.

- W Zakładzie Karnym w Lublińcu uczestniczyłem w uroczystym pożegnaniu z odchodzącą na emeryturę Dyrektor Jolantą Figlak.

- Spotkałem się z dyrektorami miejskich szkół w sprawie reformy oświaty.

- Uczestniczyłem w posiedzeniu Lublinieckiej Rady Gospodarczej.

Piątek, 17 lutego 2017

- Spotkałem się z Zarządem Akademii Sportowej.

- Podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej przedstawiłem wyjaśnienia dotyczące problemu korzystania przez miasto z izb wytrzeźwień.

- Spotkałem się z prezesami Ethos Energy.

- Uczestniczyłem w posiedzeniu Lublinieckiej Rady Seniorów.

- Spotkałem się z Przewodniczącym Lublinieckiej Rady Sportu Zygmuntem Anczokiem w sprawie terminu następnego posiedzenia rady.

- Spotkałem się z przedsiębiorcą zainteresowanym inwestowaniem w Lublińcu.

Czwartek, 16 lutego 2017

- Odbyłem wstępne rozmowy z lublinieckim przedsiębiorcą zainteresowanym zakupem części ostatniej działki w naszej strefie ekonomicznej.

- Zapoznałem się z materiałami dotyczącymi studium wykonalności modernizacji części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu.

- Zaopiniowałem komplet uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Środa, 15 lutego 2017

- Spotkałem się ze Starostą w sprawie tegorocznej "schetynówki" i w sprawach bieżących.

- Spotkałem się z Prezesem LKS Sparta Markiem Szwedzińskim w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

- Przyjąłem 16 osób w ramach przyjęć mieszkańców.

- Spotkałem się z przedstawicielem miasta partnerskiego Kravare w sprawie tegorocznej współpracy.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
18.40
μg/m3        
2020.06.03 17:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

CORONAWIRUS

wybory copy

generator ngo

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

3d

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.