PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

WTOREK, 15 WRZEŚNIA 2020 R.

- Uczestniczyłem w spotkaniu wewnętrznym w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego parkingu Park&Ride.

- Zapoznałem się z postępem prac budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wymyślacz.

- Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu oraz w Walnym Zebraniu Członków Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

PONIEDZIAŁEK, 14 WRZEŚNIA 2020 R.

- Podpisałem akt notarialny sprzedaży mieszkania komunalnego.

- W Lubitece uczestniczyłem w uroczystości wręczenia nagród w dziedzinie sportu i kultury za 2019 rok.

- W ramach przyjęć mieszkańców przyjąłem 7 osób.

PIĄTEK, 11 WRZEŚNIA 2020 R.

- Odbyłem wizję lokalną na ul. Klonowej,

- W Lubitece uczestniczyłem w spotkaniu przedstawicieli gmin i powiatu lublinieckiego Subregionu Centralnego w sprawie komunikacji oraz zaplanowania przedsięwzięć inwestycyjnych do realizacji ze środków UE w latach 2021-2027.

CZWARTEK, 10 WRZEŚNIA 2020 R.

- Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej.

- Podpisałem akty notarialne sprzedaży mieszkania komunalnego oraz służebności gruntowej.

ŚRODA, 9 WRZEŚNIA 2020 R.

- Spotkałem się z proboszczem parafii Św. Mikołaja w sprawie uroczystości otwarcia Centrum Przesiadkowego „Park&Ride” oraz obchodów 750-lecia miasta.

- Odbyłem wizje lokalne na ul. Grunwaldzkiej oraz cmentarzu żydowskim.

WTOREK, 8 WRZEŚNIA 2020 R.

- Przyjąłem delegację miasta Płocka z wiceprezydentem miasta Panem Jackiem Terebusem. Podczas wizyty nakręcono film o Lublińcu i o projekcie PPP, który wyświetlony zostanie na IV Międzynarodowym Forum PPP w Płocku.

- W Tarnowskich Górach uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

PONIEDZIAŁEK, 7 WRZEŚNIA 2020 R.

- Powitałem pierwszego mieszkańca w nowym CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW.

- Spotkałem się z Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w sprawach bieżących.

- Uczestniczyłem w spotkaniu koordynatorów wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca.

- Spotkałem się z Panem Stanisławem Kowalczykiem – Przewodniczący Lublinieckiej Rady Kultury.

- W ramach przyjęć mieszkańców przyjąłem 8 osób.

- Po południu w Lubitece uczestniczyłem w kolejnym posiedzeniu Lublinieckiej Rady Kultury, na której ustalono datę obchodów 750-lecia Miasta Lublińca. Główne uroczystości odbędą się 11-12 czerwca 2022 r.

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2020 R.

- Wraz z Panią Dyrektor MPBP otworzyłem kolejną edycję Narodowego Czytania, które odbyło się na tarasie LUBITEKI.

 

PIĄTEK, 4 WRZEŚNIA 2020 R.

- Zapoznałem się z postępem prac na inwestycjach miejskich.

- W budynku "B" Urzędu Miejskiego zapoznałem się z przygotowaniami do otwarcia w najbliższy poniedziałek Centrum Obsługi Mieszkańców.

- Zapoznałem się z wynikami Raportu firmy CURULIS pn. Wydatki mieszkańców na usługi komunalne 2020 r.

 

CZWARTEK, 3 WRZEŚNIA 2020 R.

- Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa UM w sprawie projektów, które Lubliniec będzie zgłaszał do RPO Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027.

- Spotkałem się z Dyrektorem ZGKLiC w sprawie zarządzania Centrum Przesiadkowym.

- Zapoznałem się z pismem otrzymanym z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w sprawie przyznania gminie Lubliniec dotacji w wysokości 2.865.155,79 zł na budowę 2 bloków mieszkalnych (62 mieszkań) przy ul. Płk W. Wilniewczyca w Lublińcu.

- Wieczorem w Muzeum Edyty Stein uczestniczyłem w wernisażu wystawy plakatu dra Sławomira Śląskiego.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
59.01
μg/m3        
2021.01.25 07:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.