PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

WTOREK, 1 GRUDNIA 2020 R.

- Uczestniczyłem w spotkaniu poświęconym zmianom w Planie Zagospodarowania Przestrzennego (dot. utworzenia terenów pod fotowoltaikę).

- Spotkałem się z mieszkańcami dzielnicy Wymyślacz w sprawie przebiegu trasy S-11.

- Uczestniczyłem w zdalnym spotkaniu PPP z udziałem przedstawicieli miasta Wałbrzycha, ekspertów oraz dyrektora Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w sprawie ekspertyz oraz świadczenia doradztwa przez konsorcjum firm Collect Consulting S.A. z Katowic oraz Agraria Sp. z o.o. z Warszawy, przy przygotowaniu projektu partnerstwa publiczno-prywatnego dla realizacji inwestycji - budowy naszego basenu.

- Uczestniczyłem w wewnętrznym spotkaniu w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych w UM.

 

PONIEDZIAŁEK, 30 LISTOPADA 2020 R.

- Spotkałem się z Przewodniczącym Rady Miejskiej w sprawie ustalenia terminu i organizacji sesji Rady Miejskiej dotyczącej uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok.

- Odbyłem spotkanie z kierownictwem UM w sprawach bieżących.

- Spotkałem się z Panem Zbigniewem Seniówem - wójtem Gminy Koszęcin, w sprawach bieżącej współpracy.

PIĄTEK, 27 LISTOPADA 2020 R.

- Spotkałem się z burmistrzem Woźnik w sprawie projektów unijnych.

- Spotkałem się z naczelnikiem Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w 2021 r.

- Odbyłem zdalne spotkanie z kierownictwem UM w sprawach bieżących.

CZWARTEK, 26 LISTOPADA 2020 R.

- Podpisałem akt notarialny sprzedaży gruntu przy ul. Pasiecznej.

- Spotkałem się z prezesem Fundacji "Śląsk Wczoraj i Dziś" w sprawie współpracy z Miejską Orkiestrą Dętą działającą przy MDK.

- Podjąłem decyzję w sprawie przekazania Jubilatom medali i życzeń z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, z uwagi na niemożliwość zorganizowania tradycyjnej uroczystości.

- Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa UM w sprawie dyżurów ekologicznych.

ŚRODA, 25 LISTOPADA 2020 R.

- Dokonałem objazdu inwestycji miejskich.

- Podpisałem ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy parkingu przy ZSOT oraz budowy zbiorników na deszczówkę przy SP Nr 3 i SP nr 4, w ramach projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

- Uczestniczyłem w posiedzeniu kierownictwa UM w sprawie projektu Lublinieckiego Centrum Aktywności Senioralnej.

- Zarządzeniem powołałem Lubliniecką Radę Kobiet.

WTOREK, 24 LISTOPADA 2020 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym Zebraniu Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

- Uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

PONIEDZIAŁEK, 23 LISTOPADA 2020 R.

- Podpisałem akt notarialny sprzedaży działki na ulicy Hadyny.

- Zapoznałem się wynikami finansowymi miasta za 10 miesięcy 2020 roku.

- Odbyłem wizje lokalne na ulicach Kochanowskiego i Ogrodowej.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta.

PIĄTEK, 20 LISTOPADA 2020 R.

- Spotkałem się z komendantem Straży Miejskiej w sprawach bieżących.

- Uczestniczyłem w zdalnym (4-godzinnym) posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

CZWARTEK, 19 LISTOPADA 2020 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na którym zgłosiłem propozycję wsparcia projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

- Uczestniczyłem w 7,5 godzinnej sesji Rady Miejskiej w Lublińcu.

ŚRODA, 18 LISTOPADA 2020 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej, na którym przedstawiłem plany dot. poprawy bezpieczeństwa na głównych przejściach dla pieszych, zarówno na drogach gminnych jak i powiatowych.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Finansowo – Ekonomicznej Rady Miejskiej, na którym przedstawiłem informacje na temat funkcjonowania UM po reorganizacji.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 30μg/m3
SO2: 9μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2021.04.18 16:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.