- Spotkałem się z właścicielem „Strzelnicy” w sprawie połączenia ul. Klonowej i obwodnicy (budowa węzła na obwodnicy).

- W Katowicach uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Subregionu Centralnego.

- Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa Urzędu w sprawie projektów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.