- Przyjąłem 2 mieszkańców.

- Uczestniczyłem w wewnętrznym spotkaniu w sprawie realizacji i obsługi inwestycji „modernizacja oczyszczalni ścieków”.

- Spotkałem się z dyrektorem MOPS-u w sprawach bieżących i budżetu na 2019r.

- Odbyłem z kierownictwem Urzędu dyskusję na temat budżetu inwestycyjnego naszego miasta w 2019 r.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.