- W Szkole Podstawowej Nr 3 uczestniczyłem w uroczystym apelu z okazji Święta Marcina.

- Na bulwarze Grotowskiego odwiedziłem organizatorów Akcji Patriotyczny Lubliniec dla Krwiodawców.

- Dokonałem wizji lokalnej na Steblowie i ul. Częstochowskiej.

- Z dyrektorem i głównym księgowym CUW uzgodniłem kwestie płacowe pracowników niepedagogicznych w 2019r.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.