- Spotkałem się z panem Karolem Kukowką w sprawie organizacji imprezy „Twoje TAK ma znaczenie”.

- Odbyłem spotkanie z kierownictwem UM w sprawie kolejnej sesji Rady Miejskiej.

- Spotkałem się z Panią Joanną Brzeziną – Dyrektorem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w sprawie programu uroczystego otwarcia nowej biblioteki.

- Uczestniczyłem w posiedzeniu komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki poświęconej wykonaniu budżetu za 2018r.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.