- Spotkałem się z kontrolerami Regionalnej Izby Obrachunkowej, którzy rozpoczęli kompleksową kontrolę gospodarki finansowej naszego miasta. Taka kontrola jest realizowana w samorządzie co 4 lata.

- Uczestniczyłem w Komisji Finansowo – Ekonomicznej oraz Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miasta w sprawie realizacji budżetu w 2018 r.

- Spotkałem się z dyrektorem MOPS w sprawach bieżących.

- Przyjąłem 2 mieszkańców.

- Wieczorem w MDK uczestniczyłem w spektaklu Teatru Po Pracy „Takie jest życie”.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.