- W Katowicach uczestniczyłem w Zarządzie Subregionu Centralnego.

- W Katowicach uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Gmin Subregionu Centralnego.

- Spotkałem się z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie budynku przy ul. Grunwaldzkiej 11.

- Złożyłem w Biurze Rady Miejskiej Raport o stanie Gminy Lubliniec za 2018 r.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.