- Rano spotkałem się z prawnikami i kierownictwem urzędu w sprawie upoważnienia mecenasa Sławomira Kania w sprawie negocjacji z syndykiem dotyczącej zwrotu Parku Grunwaldzkiego.

- W Urzędzie Gminy w Ciasnej uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym organizacji dożynek powiatowych.

- Uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie uregulowań nieruchomości związanych z przejęciem ul. Lisowickiej, Kilińskiego i Piłsudskiego.

- Spotkałem się z dyrektorem Caritasu w sprawie zmiany siedziby Lublinieckiego Caritasu.

- Spotkałem się z przedstawicielem Sporting Football Academy w sprawie organizacji międzynarodowego turnieju.

- Przyjąłem 15 mieszkańców w ramach środowych przyjęć.

- Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa urzędu w sprawie sfinansowania modernizacji oczyszczalni ścieków.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.