- Spotkałem się z przedstawicielami Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Lublińcu w sprawie organizacji spotkania gospodarczego.

- Uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami PKP PLK i PKP Nieruchomości w sprawie przejazdów kolejowych, które PKP planuje zamknąć. W spotkaniu uczestniczyli Radni Rady Miejskiej.

- Spotkałem się z dyrektorami szkół podstawowych.

- Po południu w Kokotku (Niniwa) powitałem 50-osobową grupę z miasta partnerskiego Kiskunmajsa, która w sobotę w MDK o godz. 17.00 zaprezentuje swoje umiejętności

- Wieczorem w Muzeum pro Memoria Edith Stein uczestniczyłem w wernisażu wystawy słowackich artystów – Dasy Duriasovej i Jakuba Liptaka.

- Podpisałem aneks do umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na dodatkowe blisko 8 milionów zł dofinansowania do modernizacji oczyszczalni ścieków.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.