- uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Kokotka nt. Budowy kanalizacji. W spotkaniu brali udział projektanci sieci oraz dyrektor ZGKLiC

- uczestniczyłem w negocjacjach Miasta z firmą TAURON w sprawie kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego będącego w gestii firmy.

- w Częstochowie uczestniczyłem w święcie Akademii im. Jana Długosza

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.