- Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa Urzędu, dotyczącym kwestii otwarcia żłobka oraz przedszkoli miejskich.

- Brałem udział w zdalnym posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich, na którym między innymi została omówiona aktualna sytuacja finansowa miast.

- Uczestniczyłem w wideokonferencji wójtów i burmistrzów powiatu lublinieckiego.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.