- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Lublińcu.

- Zapoznałem się z wynikami otwarcia ofert w przetargu na odbiór odpadów komunalnych od 01 lipca 2020 r.

- Podpisałem akt notarialny sprzedaży mieszkania komunalnego.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.