- Zapoznałem się z postępem prac na budowie centrum przesiadkowego. Spotkałem się także z kierownikiem budowy.

- Podpisałem akt notarialny związany z pożyczką w NFOŚiGW.

- Uczestniczyłem w wideokonferencji Starosty, dyrektora Sanepidu i Komendanta Policji z wójtami i burmistrzami naszego powiatu.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.