- W Katowicach podpisałem akt notarialny zakupu działki przy centrum przesiadkowym (od województwa śląskiego).

- Spotkałem się z prezesem FCC w sprawie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lublińcu.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.