- Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej, na którym wraz z Panią skarbnik przedstawiłem sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu,Kultury i Turystyki Rady Miejskiej, na którym wraz z Panią skarbnik przedstawiłem sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.

- Spotkałem się z przedstawicielami Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego, Klubu Tajfun Harbułtowice oraz Sporting Football Academy w sprawie umów na dofinansowanie.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.