- spotkałem się z przedstawicielami stowarzyszenia żołnierzy wojsk specjalnych w sprawie ciekawej inicjatywy

- wraz z Naczelnikiem Wydziału Komunalnego spotkałem się z Lublinieckim przedsiębiorcą zainteresowanym budową nowego zakładu

- spotkałem się z prof. dr hab. Agnieszką Czajkowską z Akademii Jana Długosza w sprawie współpracy

- po południu uczestniczyłem w zjeździe Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża oddział Lubliniec

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.