- Przyjąłem 2 mieszkańców.

- Uczestniczyłem w przekazaniu Dyrektorom SP ZOZ i DPS-ów w Lublińcu maseczek chirurgicznych przez Pana Grzegorza Calika - Prezesa Europejsko-Azjatyckiej Fundacji Edukacji Biznesowej (dar chińskich miast).

- Spotkałem się z Dyrektorem SP ZOZ,

- Spotkałem się z Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca.

 

 

 

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.