- Przyjąłem delegację miasta Płocka z wiceprezydentem miasta Panem Jackiem Terebusem. Podczas wizyty nakręcono film o Lublińcu i o projekcie PPP, który wyświetlony zostanie na IV Międzynarodowym Forum PPP w Płocku.

- W Tarnowskich Górach uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.