- Uczestniczyłem w spotkaniu wewnętrznym w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego parkingu Park&Ride.

- Zapoznałem się z postępem prac budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wymyślacz.

- Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu oraz w Walnym Zebraniu Członków Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.