PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, podczas którego zgłosiłem szereg uwag do Krajowego Planu Odbudowy. Poprosiłem również Wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej - Waldemara Budę, o przyspieszenie prac nad zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sprawie możliwości budowy farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW na terenach przemysłowych;

- W Boronowie uczestniczyłem w spotkaniu wójtów i burmistrzów gmin członkowskich Porozumienia Gospodarczo – Turystycznego Gmin Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty z Prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości – Panem Bartłomiejem Druzińskim;

- Podpisałem sprawozdanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu miasta za 2020 rok;

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 21μg/m3
SO2: 10μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2021.04.17 14:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.