PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

INFORMACJA

Informujemy, iż w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dnia 01.06.2021r. w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego, Centrum Obsługi Mieszkańców, ul. Paderewskiego 7a zostanie uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste powietrze”.

Punkt będzie czynny w dniach:

poniedziałek w godzinach 13.00-17.00

środa w godzinach 8.00-12.00

piątek w godzinach 10.00-13.00

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie prowadził działania dla mieszkańców Gminy Lubliniec w zakresie:

  • udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze”,

  • wsparcia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie,

  • pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

Dodatkowo, codziennie w godzinach pracy urzędu będzie można uzyskać informacje o programie pod nr tel. 34 3530100 wew. 173.

 

Czyste Powietrze

Aktualności

Informacja

Informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2021 r. (wigilia) Urząd Miejski w Lublińcu będzie czynny w godzinach od 7:00 do 12:00, kasa mieszcząca się w Centrum Obsługi Mieszkańców będzie czynna w godzinach od 7:30 do 10:00, a Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze"  od 9.00 do 12.00.Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

INFORMACJA o zmianie godzin otwarcia PSZOK w okresie Świąteczno - Noworocznym

INFORMACJA o zmianie godzin otwarcia PSZOK

Informujemy mieszkańców, że w dniu 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) oraz w dniu 31 grudnia 2021 r. (Sylwester) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lublińcu przy ul. Przemysłowej 5 będzie czynny w godzinach od 1000 do 1300. W pozostałe dni w okresie międzyświątecznym PSZOK będzie przyjmował odpady zgodnie z harmonogramem, tj. 27 grudnia (poniedziałek) oraz 29 grudnia (środa) w godz. od 1000 do 1800.

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na film promocyjny o Lublińcu, z okazji jubileuszu 750-lecia Miasta Lublińca

Po dokonaniu oceny 13 filmów, które wpłynęły na Konkurs na film promocyjny o Lublińcu, z okazji jubileuszu 750-lecia Miasta Lublińca,

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać nagrodę główną w wysokości 5.000,00 zł,

zgodnie z Regulaminem stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 208/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 września 2021 r.,

następującemu filmowi:

„LUBLINIEC – BO LUBIĘ TO MIASTO OD 750 LAT”,

którego autorem jest Sandra Skorupa-Franiszyn, współautorem - Piotr Tarsa.

 

Wręczenie nagrody nastąpi w dniu 22 stycznia 2022 r. o godz. 16:00 podczas Koncertu Noworocznego, który odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu.

 

Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i nadesłali swoje filmy, bardzo dziękujemy!

Gratulujemy zwycięzcy!

Upublicznienie projektu nowego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Brynek na lata 2022-2031

Nadleśniczy Nadleśnictwa Brynek informuje, że Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, realizując zapisy ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r., poz. 247 z późn. zm.) oraz zgodnie z treścią Instrukcji Urządzania Lasu wprowadzonej Zarządzeniem Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu, zamierza w najbliższym czasie wyłożyć do publicznej wiadomości "Projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Brynek na okres 2022-2031".

Pełna treść ogłoszenia - w załączniku.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogloszenie projekt PUL Nadlesnictwo Brynek.pdf)Ogłoszenie - projekt PUL Nadleśnictwa Brynek[Ogłoszenie - projekt PUL Nadleśnictwa Brynek]452 kB

"Czyste Powietrze” - spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Lubliniec

Burmistrz Miasta Lublińca serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-edukacyjne dla Mieszkańców gminy Lubliniec w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”,

które odbędzie się w najbliższy czwartek dnia 16 grudnia 2021 r. w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu o godz. 8:00. Przedstawione zostaną m.in założenia programu, rodzaje przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposoby i zasady składania dokumentów dotyczących dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Po prezentacji możliwość indywidualnych konsultacji do godz 12.00.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 18μg/m3
SO2: 11μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2022.01.29 11:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

batonny_na_strone_ankieta-02.jpg

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.