PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

INFORMACJA

Informujemy, iż w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dnia 01.06.2021r. w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego, Centrum Obsługi Mieszkańców, ul. Paderewskiego 7a zostanie uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste powietrze”.

Punkt będzie czynny w dniach:

poniedziałek w godzinach 13.00-17.00

środa w godzinach 8.00-12.00

piątek w godzinach 10.00-13.00

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie prowadził działania dla mieszkańców Gminy Lubliniec w zakresie:

  • udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze”,

  • wsparcia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie,

  • pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

Dodatkowo, codziennie w godzinach pracy urzędu będzie można uzyskać informacje o programie pod nr tel. 34 3530100 wew. 173.

 

Czyste Powietrze

Aktualności

KONSULTACJE

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

List do Posła na Sejm RP Andrzeja Gawrona w sprawie OZE

Szanowny Pan

Andrzej Gawron

Poseł na Sejm RP

 

 Szanowny Panie Pośle,

    W imieniu 250 przyszłych prosumentów miejskiego programu „Słoneczny Lubliniec”, zwracam się do Pana Posła o podjęcie pilnej poselskiej inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmian w ustawie o OZE, dotyczącej uczestników realizowanych programów miejskich przy dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej.

   Na wczorajszym posiedzeniu, Sejm ponownie uchwalił nowelizację ustawy o OZE. Ta niekorzystna dla prosumentów zmiana nie tylko powoduje dzielenie uczestników jednego programu, ale może również spowodować utratę środków unijnych wielu samorządów (temat dotyczy zdaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska ok.100 tys. prosumentów).

   Mam nadzieję, że skoro Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało poprawkę, która jednak nie uzyskała w Senacie akceptacji, to inicjatywa poselska jest zasadna i będzie wspierana przez Rząd.

   Pragnę również poinformować Pana Posła, że na mój wniosek na najbliższym posiedzeniu Zespołu Infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego temat ten będzie omawiany w dniu 9.12.2021 r., prawdopodobnie z udziałem przedstawicieli Resortu Klimatu i Środowiska.

   Szanowny Panie Pośle, bardzo liczę, że podejmie Pan skuteczne działania w sprawie rozwiązania tego problemu.

   W załączeniu przesyłam stosowną poprawkę przygotowaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

 

Z poważaniem

Edward Maniura

Burmistrz Miasta Lublińca

Załączniki:
Pobierz plik (List do posła Gawrona.pdf)List do posła Gawrona.pdf[ ]216 kB
Pobierz plik (Poprawka do ustawy.pdf)Poprawka do ustawy.pdf[ ]511 kB

Publiczna Baza Turystyki

System Rejestrów Publicznych w Turystyce został stworzony przede wszystkim z myślą o osobach, które chcą skorzystać z usług przedsiębiorców turystycznych. Dzięki temu narzędziu, obywatele mają możliwość rzetelnego zweryfikowania czy dany podmiot działa legalnie i posiada wymagany wpis do rejestrów. Serwis ma służyć także jako publiczna platforma do promocji lokalnej turystyki.

Przedsiębiorcy mają możliwość dołączenia do platformy i znalezienia się w ogólnopolskiej bazie sprawdzonych innych obiektów noclegowych. O korzyściach wynikających z dołączenia do Publicznej Bazy Turystyki można usłyszeć w poniższym materiale wideo, który zawiera wskazówki, jak dołączyć do projektu.

Publiczna Baza Turystyczna - zobacz wideo

System Rejestrów Publicznych w Turystyce składa się z:

  • Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich (Rejestr CWOH),
  • Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Rejestr CEOTiPUNPUT),
  • Centralnego Wykazu Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (Rejestr CWOS),
  • Centralnego Wykazu Przewodników Górskich (Rejestr CWPG).

 

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach II osi Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa E-administracja i otwarty rząd”, poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, projekt pn. „Otwarte dane plus”. 

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 18μg/m3
SO2: 11μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2022.01.29 11:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

batonny_na_strone_ankieta-02.jpg

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.