PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI) od 1 kwietnia 2021

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio od 16 kwietnia 2021

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

  • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
  • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

 

Jak można się spisać?

Aktualności

Wydłużony termin naboru na rachmistrzów spisowych do dnia 16.02.2021

Informujemy o wydłużeniu terminu nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

do przeprowadzenia w dniach 01.04.2021 r. - 30.06.2021 r.

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego powinno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu czytaj tu oraz www. lubliniec.bip.info.pl w zakładce Narodowy Spis Ludności i Mieszkań w 2021 r. także w COM (Centrum Obsługi Mieszkańców) ul. Paderewskiego 7a, oraz w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5 pok. 7-8 (parter).

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu (pok. nr 7-8 -biuro podawcze) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.”w terminie od 1 lutego 2021 r. do 16 lutego 2021 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Komplet dokumentów można składać do dnia  16.02.2021

INFORMACJA W SPRAWIE WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ PUNKTU KONSULTACYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU

PUNKT KONSULTACYJNY DZIAŁAJĄCY PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU
wznawia swoją działalność stacjonarną od miesiąca lutego 2021. Jednak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nadal zachęca do konsultacji drogą telefoniczną.
 
W związku z panującą pandemią COVID-19 podczas wizyty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej należy zachować reżim sanitarny. Używanie maseczki jest obowiązkowe, po wejściu do Ośrodka należy zdezynfekować dłonie.
 
 

Basen Kryty wznawia swoją działalność

Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że Basen Kryty w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42 wznawia swoją działalność od 12 lutego do 28 lutego 2021r.
 
Otwarcie basenu następuje w ścisłym reżimie sanitarny.
 
Telefon : 34 356 28 75, 34 351 3792.
 
więcej informacji na stronie https://zgklic.pl/

Informacja dot. naboru wniosków na dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec

W związku z ograniczoną ilością środków przeznaczonych w budżecie gminy na dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec oraz dużą ilością przedłożonych wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ciepła

informuję, że od dnia 12.02.2021r. wszystkie składane wnioski zostaną wpisane na listę rezerwową.

Zgodnie z paragrafem 5 ust. 3 i 4 regulaminu ww. zadania (Uchwała nr 313/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec), rozpatrywanie wniosków trwa do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. Po wyczerpaniu środków przyjmowanie wniosków zostaje wstrzymane.

Wnioski niezrealizowane w danym roku wygasają z dniem 31 grudnia i nie mogą stanowić podstawy udzielenia dotacji na rok następny.

ARiMR: Ruszyła wypłata dopłat na komputery

ARiMR wypłaca dofinansowanie do zakupu komputerów dla dzieci z rodzin rolniczych. W ciągu zaledwie kilku dni na konta bankowe rolników trafiło blisko 40 milionów złotych.

O wsparcie zakupu sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i akcesoriami ubiegało się 39 tysięcy rolników. Wnioski można było składać do 30 grudnia 2020 r. Najwięcej złożono ich w województwach: mazowieckim (6,23 tys. wniosków), lubelskim (5,14 tys. wniosków), małopolskim (4,66 tys. wniosków) i wielkopolskim (3,79 tys. wniosków). Łączna kwota dofinansowania, o które występowali rolnicy, wyniosła około 58,4 mln zł. Jeden wnioskodawca może otrzymać 1500 złotych dopłaty.

Chociaż kompletowanie dokumentów przez rolników wciąż trwa, większość wnioskodawców otrzymała już zwrot kosztów zakupu komputera. Do 3 lutego biura powiatowe ARiMR wydały ponad 33 tys. decyzji o przyznaniu pomocy na kwotę nieco ponad 50 mln zł, z czego na konta ponad 26 tys. rolników Agencja przekazała już blisko 40 mln zł.

Przypominamy, że dofinansowaniem objęty jest sprzęt komputerowy, kupiony pomiędzy 10 grudnia 2020 r., a 31 marca 2021 r. Rolnicy, aby rozliczyć otrzymane wsparcie, muszą dostarczyć do biura powiatowego ARiMR fakturę za zakupiony sprzęt. Mają na to czas do 15 kwietnia.

Koncert Walentynkowy Miejskiej Orkiestry Dętej Lubliniec!

Burmistrz Miasta Lublińca, Miejski Dom Kultury oraz – oczywiście – Miejska Orkiestra Dęta Lubliniec zapraszają na wyjątkowy koncert online!

14 lutego o godzinie 17.00 na platformie YouTube i Facebook Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Bartłomieja Pięty zabierze widzów w świat piosenek o miłości! W orkiestrowych aranżacjach usłyszymy „I will always love you” z repertuaru Whitney Houston, „My heart will go on” – znane wszystkim z filmu „Titanic”. Spośród polskich miłosnych przebojów wybrzmi m.in. „Dumka na dwa serca” czy utwór „Lubię wracać” Zbigniewa Wodeckiego.

Lublinieckim artystom towarzyszyć będą wokaliści Magdalena Meisel oraz Marcin Jajkiewicz. Koncert poprowadzi Magdalena Miśka-Jackowska. Warto wspomnieć, że będzie to PIERWSZY koncert, w którym muzycy wystąpią pod nową nazwą, jako Miejska Orkiestra Dęta Lubliniec.

Kto spędzi z orkiestrą i MDK ten romantyczny dzień? :) 14 lutego 2021, godzina 17.00. Transmisja na kanale YouTube (Miejski Dom Kultury Lubliniec) oraz na Facebooku (mdklubliniec)!

YT: https://www.youtube.com/channel/UCf3ZSalbxMXSmKKtV1VEg0w
FB: https://www.facebook.com/mdklubliniec

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 15μg/m3
SO2: 10μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2021.04.18 15:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.