PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI) od 1 kwietnia 2021

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio od 16 kwietnia 2021

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

 • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
 • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

 

Jak można się spisać?

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

INFORMACJA

Informujemy, iż w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dnia 01.06.2021r. w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego, Centrum Obsługi Mieszkańców, ul. Paderewskiego 7a zostanie uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste powietrze”.

Punkt będzie czynny w dniach:

poniedziałek w godzinach 13.00-17.00

środa w godzinach 8.00-12.00

piątek w godzinach 10.00-13.00

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie prowadził działania dla mieszkańców Gminy Lubliniec w zakresie:

 • udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze”,

 • wsparcia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie,

 • pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

Dodatkowo, codziennie w godzinach pracy urzędu będzie można uzyskać informacje o programie pod nr tel. 34 3530100 wew. 173.

 

Czyste Powietrze

Aktualności

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZO-PLASTYCZNY „LEGENDY I PODANIA O GÓRALACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZO-PLASTYCZNY „LEGENDY I PODANIA O GÓRALACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu serdecznie zaprasza uczniów klas IV szkół podstawowych powiatu lublinieckiego do udziału w międzyszkolnym konkursie czytelniczo-plastycznym „Legendy i podania o Góralach województwa śląskiego”.
Zadaniem uczestników jest zilustrowanie, na podstawie przekazu ustnego lub źródła pisanego, dowolnej legendy lub podania o Góralach naszego województwa.
Prace konkursowe wraz z kartami zgłoszenia można dostarczyć osobiście (w godzinach pracy biblioteki)  lub przesłać do 14 maja br. Nasz adres: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu, ul. Paderewskiego 18, 42-700 Lubliniec. Więcej informacji i załączniki do pobrania na stronie internetowej:https://biblioteka.womczest.edu.pl/new/filie/lubliniec/

Nauczyciele bibliotekarze
PBP RODN "WOM" w Częstochowie Filia w Lublińcu

List otwarty Burmistrza Edwarda Maniury wystosowany w dniu dzisiejszym do Posła na Sejm RP Andrzeja Gawrona

Szanowny Panie Pośle,

Z wielką uwagą zapoznałem się z komentarzem Pana Posła w temacie mojego listu do Pana Premiera. Tak naprawdę w żaden sposób nie odniósł się Pan do kwestii poruszonych w wystosowanym przeze mnie liście do Premiera Rządu RP, a tylko poddał Pan moje działania ostrej krytyce. Postanowiłem zatem Panu odpowiedzieć na wszystkie kłamliwe zarzuty, które Pan skierował pod adresem moich działań.

Wszystkie inwestycje realizowane w naszym mieście są szeroko konsultowane z mieszkańcami (nie tylko z członkami rad społecznych np. Lublinieckiej Rady Sportu czy Lublinieckiej Rady Kultury) – w zakresie funkcjonalności czy jakości materiałów, standardu wykończenia czy możliwości organizacji w obiekcie różnych imprez środowiskowych. Wszystkie stosowane procedury są zgodne z obowiązującym prawem (Prawo budowlane, Prawo Zamówień Publicznych). Na marginesie dodam, że jako burmistrz Lublińca wyłączyłem się z procedury organizacji i przebiegu przetargów, powołując pełnomocnika do spraw zamówień publicznych!

Funkcjonowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej oceniam bardzo dobrze i nie widzę żadnego dualizmu instytucji kultury w naszym mieście. Widzę natomiast działania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury powodujące nie tylko napięcia pomiędzy jednostkami kultury, ale również na linii władza wykonawcza samorządu terytorialnego i MDK, czego chyba najlepszym dowodem był list Pani Dyrektor MDK do Radnych Rady Miejskiej w sprawie dotacji dla MDK w 2021 roku. Za realizację polityki rozwoju miasta, w tym polityki kulturalnej, odpowiada burmistrz! Jeżeli któryś z dyrektorów nie zgadza się z tymi założeniami, powinien już zacząć szukać nowego miejsca pracy. Wracając do meritum, chcę podkreślić, że wybudowana Lubiteka jest obiektem bardzo nowoczesnym, zrealizowanym przez firmę, o której regionalny lider Pana formacji politycznej wyrażał się w samych superlatywach. Firma została wybrana w pełnej procedurze zamówień publicznych spośród 9 firm startujących w przetargu. Dzisiaj taki obiekt, zdaniem ekspertów, kosztowałby ponad 20 mln zł.

Podważa Pan również koszt budowy zaplecza socjalnego stadionu miejskiego. Otóż inwestycja ta była bardzo szeroko konsultowana ze środowiskiem sportowym naszego miasta (3 kluby piłkarskie) oraz dwoma klubami działającymi w zakresie lekkoatletyki. Obiekt ten spełnia wszystkie wymogi PZPN pod kątem organizacji imprez wysokiej rangi (po wizycie w 2019 roku przedstawicieli PZPN - w 2022 roku planowany jest mecz międzypaństwowy drużyn U-17 lub U-21). Na terenie obiektu znajdują się 2 szatnie o powierzchni 45 m2 (wymóg PZPN) oraz winda dla osób niepełnosprawnych. Dodam, że przy okazji budowy zaplecza socjalnego zmodernizowano również bardzo wyeksploatowany obiekt magazynowy dla 5 organizacji sportowych i gospodarza obiektu. W tym przypadku dopiero czwarty przetarg został pozytywnie rozstrzygnięty na kwotę 4,5 mln zł (wpłynęły wtedy 2 oferty). Tak się składa, że ta sama firma budowała obiekt w Lublińcu i w Herbach. Porównywanie tych obiektów jest nieporozumieniem z uwagi na kubaturę, zastosowane materiały oraz konieczność wymiany części infrastruktury doprowadzającej media, nie mówiąc już o parkingu, który również stanowił niemały koszt inwestycji. Sugerowane przez Pana zawyżanie kosztów jest nadużyciem, czego jako Poseł na Sejm RP, nie powinien Pan czynić. Jeżeli chce Pan zapoznać się z całą dokumentacją, zapraszam do Urzędu Miejskiego i służę pomocą.

W kwestii kanalizacji w Kokotku, to chcę Panu powiedzieć, że miasto bardzo liczyło na dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przez wiele lat (nie tylko moich rządów) w Kokotku niewiele się działo, ale w ostatnim czasie w tej części miasta wybudowano plac zabaw, rozbudowano wodociąg za blisko 1 mln zł, wybudowano oświetlenie uliczne (od DK11 do Centrum Młodzieży NINIWA), a w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na realizację budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji za kwotę blisko 11,5 mln zł. Odnośnie nowego oświetlenia, chciałbym Pana poinformować, że od 4 miesięcy oświetlenie to nie zostało podłączone do sieci przez firmę Tauron. Niestety w ostatnich latach wszystkie decyzje zostały zabrane z zakładu w Lublińcu. Inne były deklaracje Pana ugrupowania politycznego w zakresie funkcjonowania spółek Skarbu Państwa obsługujących mieszkańców.

Szanowny Panie Pośle, przed wyborami w 2018 roku przedstawiłem mieszkańcom program wyborczy, w którym zostało zawartych 27 deklaracji. Z żelazną konsekwencją ten program realizuję. Z tych 27 punktów zostało zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji 20 punktów. Przyzna Pan, że to dobry wynik, biorąc pod uwagę, że w maju br. upłynie dopiero połowa kadencji. Przypomnę tylko, że moje poparcie w ostatnich wyborach było rekordowe tj. 77,5% i 7500 głosów.

Jeżeli chodzi o Wymyślacz, to w ubiegłym roku w tej dzielnicy zrealizowano budowę oświetlenia ul. Chabrowej oraz wybudowano w 3 ulicach kanalizację sanitarną i przepompownię ścieków (koszt około 1 mln zł). Co do sięgacza ulicy Wiejskiej, to jeszcze raz Panu przypomnę, że jest to droga prywatna.

Chciałbym również zwrócić Panu uwagę na fakt, że przez ostatnie 5 lat Parlament nie wprowadził jasnych zasad budowy infrastruktury przy realizacji deweloperki. Nie może być tak, że deweloper buduje osiedle, a miasto potem boryka się z brakującą infrastrukturą. Przedstawiony przez Wiceministra Infrastruktury w 2018 roku i zaakceptowany przez Związek Miast Polskich projekt Kodeksu budowlano-urbanistycznego przez 4 lata nie może być uchwalony. Może mi Pan Poseł wytłumaczyć, dlaczego? Swoją drogą pragnę Pana poinformować, że wiele dróg na Wymyślaczu to drogi prywatne (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym 12.06.2006 r. – burmistrzem zostałem 05.12.2006 r.)

Kolejna sprawa to sprzedaż działki na ul. M.C. Skłodowskiej. Powinien Pan przede wszystkim zapytać swoich kolegów partyjnych w mieście, jak to się stało, że wiele lat temu sprzedano 3,5 ha za 110.000, 00 zł (3,07 zł/1m2) bez tej jednej działki, która nie ma dostępu do drogi publicznej. Wspomniana działka, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, nie może być zagospodarowana (Stanowisko Nadzoru Budowlanego z dnia 13.08.2020 r. sygn. PINB 7745.14.2020) i była sprzedana na podstawie wyceny biegłego jako nieużytek – zupełnie zbędna dla miasta, bo bez dojazdu oraz jeszcze raz powtórzę – bez możliwości zagospodarowania! To są fakty, Panie Pośle. Otrzymał Pan przecież pisemne wyjaśnienia w tej sprawie – pismo nr ZN.6840.00002.2020.

Jeżeli chodzi o Dinopark, to dziwię się, że Pan ten fakt porusza, bo przecież na wniosek Posłów PiS dwukrotnie tę sprawę badała Prokuratura Okręgowa w Częstochowie. Po analizie Postanowienia o umorzeniu śledztwa z dnia 14 listopada 2017 r. Prokuratury Okręgowej w Częstochowie sygnatura akt PO I Ds. 5.2017 – jeden z prawników miejskich powiedział, cyt. „Prokuratura wystawiła Panu Burmistrzowi laurkę”.

I jeszcze jedna sprawa związana z transportem publicznym. Przypomnę Panu, że to Pana „nominat” w PKS wraz z Ministrem Infrastruktury doprowadzili do likwidacji PKS, a nie Starostwo Powiatowe, Miasto Lubliniec i inne Gminy powiatu lublinieckiego. Zapewniam, że zgodnie z moim programem wyborczym komunikacja miejska w Lublińcu powstanie do 2023 roku. Prace w tym zakresie postępują i mam nadzieję, że w nieodległym czasie temat ten zostanie załatwiony.

Panie Pośle, z racji faktu, że 9 lat byłem Posłem na Sejm RP mam w tym zakresie pewne przemyślenia. Rok temu, po moim liście otwartym, nagle zorganizował Pan spotkanie z samorządowcami naszego powiatu. Zapowiedział Pan, że tego typu spotkania będzie organizował przynajmniej raz na kwartał! Minął prawie rok i nic… Może ten list do Pana spowoduje kolejny impuls do poważnej dyskusji na temat problemów naszych wspólnot lokalnych. Jestem otwarty na współpracę.

 

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Lublińca

Edward Maniura

 

 

PS. Chciałbym również Panu Posłowi przypomnieć, że na kilka moich zapytań nie uzyskałem odpowiedzi. Z mojej strony zawsze może Pan liczyć na szybką odpowiedź.

Panie Pośle, jeżeli w jakiejś sprawie ma Pan wątpliwości, to chętnie udostępnię wszystkie dokumenty, ale bardzo stanowczo będę reagował na jakiekolwiek próby podważenia mojej uczciwości i dobrej opinii budowanej ciężką pracą przez ostatnie 31 lat!

Załączniki:
Pobierz plik (Odp. Burmistrza do Posła_23.04.2021.pdf)Odp. Burmistrza do Posła_23.04.2021.pdf[ ]1774 kB

debata publiczna w sprawie realizacji Planu Urządzania Lasu

Informujemy, iż w odpowiedzi na nasze pismo dotyczące realizacji Planu Urządzania Lasu, otrzymaliśmy wczoraj odpowiedź z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z informacją, że 10 maja o godz. 11:00 rozpocznie się w siedzibie Nadleśnictwa Lubliniec debata publiczna z udziałem lokalnej społeczności.
 
Zostaliśmy także poproszeni o przekazanie tej informacji osobom zainteresowanym, które zgłosiły nam liczne głosy krytyki oraz podanie tej informacji do publicznej wiadomości.
 
Debata zorganizowana zostanie z inicjatywy Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec - Pana Zbigniewa Znojka.
 
Siedziba Nadleśnictwa Lubliniec
ul. Myśliwska 1
42-700 Lubliniec
Załączniki:
Pobierz plik (inf. o debacie.pdf)inf. o debacie.pdf[ ]214 kB

Oświadczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie parkingu przy ul. Wilniewczyca

W związku z konfliktem zaistniałym między mieszkańcami Miasta Lublińca, spowodowanym umieszczaniem tabliczki ograniczającej parkowanie pojazdów na parkingu przy ul. Wilniewczyca dla mieszkańców bloków 2A i 2B przy tejże ulicy, Burmistrz Miasta Lublińca podjął decyzję o usunięciu ww. tabliczki umieszczonej pod znakiem D-18.

Decyzja została podjęta w związku z brakiem możliwości wyegzekwowania przez służby mundurowe przestrzegania ww. ograniczeń oraz zgłaszanymi do Urzędu Miejskiego trudnościami w funkcjonowaniu osób zamieszkałych w tym rejonie miasta, m.in. mieszkańców ul. Wieniawskiego.

Wszystkie parkingi znajdujące się na terenach należących do Miasta Lublińca są ogólnodostępne. Z parkingu przy ul. Wilniewczyca mogą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta, ich goście oraz w najbliższym czasie również właściciele psów korzystających z obiektu pn. Psia Baza Zachód, usytuowanego w tej części miasta.

 

zdjęcie znaku na parkingu przy ul. Wilniewczyca

Ogniska grypy ptaków HPAI H5N8 - Zalecenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublińcu

Z uwagi na występowanie licznych ognisk grypy ptaków HPAI H5N8 w Polsce, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu przekazuje informacje odnośnie bioasekuracji dla wszystkich hodowców drobiu.

Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu – chów przyzagrodowy:

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie,
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem,
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi,
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem,
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek),
 • zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, Wójtowi, Burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, biegunki czy wystąpienie sinicy i wybroczyn,
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem,
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w pełnej treści pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublińcu, załączonego poniżej.

 

Załączniki:
Pobierz plik (grypa ptaków - informacja.pdf)grypa ptaków 04.2021 - informacje i zalecenia[Grypa ptaków 04.2021 - informacje i zalecenia]783 kB

Przywróć naszą Ziemię! - webinarium dla młodzieży

22 kwietnia, z okazji Światowego Dnia Ziemi, na stronie www.lekcjezklimatem.pl prowadzonej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, opublikowane zostaną wykłady i warsztaty dla młodzieży, przybliżające zagadnienia ochrony klimatu.

Webinarium przeznaczone jest dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych i ma następujący program:

WYKŁADY

"System klimatyczny Ziemi, co to cykl węglowy oraz jak działa efekt cieplarniany?" - wykład dr Aleksandry Kardaś (UW)
"Co mogę zrobić dla klimatu"? - wykład dr Magdaleny Budziszewskiej (UW)

WARSZTATY PRAKTYCZNE

Warsztat kulinarny z Jagną Niedzielską - zwracający uwagę na problem marnowania żywności;
Warsztat "ubraniowy" z Katarzyną Wolszczak - podkreślający kwestie zrównoważonej mody

Zajęcia zakończy quiz dla młodzieży.
Udział w webinarium jest bezpłatny i bez konieczności rejestracji.
Wydarzenie potrwa ok. 1,5 godziny.
Webinarium będzie dostępne na stronie www.lekcjezklimatem.pl do czerwca br., tak aby każdy mógł się zapoznać z materiałem w wybranym przez siebie czasie.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 33μg/m3
SO2: 6μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2021.07.27 23:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.