BUDŻET OBYWATELSKI 2022 - VI EDYCJA

WYNIKI GŁOSOWANIA MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIŃCA NA PROJEKTY ZGŁOSZONE W RAMACH VI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W szóstej edycji lublinieckiego budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 22 propozycje projektów. Ostatecznie, po etapie udzielenia poparcia, weryfikacji formalno-prawnej oraz procedurze odwoławczej, mieszkańcy głosowali na 15 projektów.

W załączeniu wyniki głosowania na projekty zgłoszone w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca.