Hulajnogi elektryczne w Lublińcu

Dzisiaj 2 listopada 2022 r. nastąpi start systemu hulajnóg elektrycznych w Lublińcu.


System uruchamia firma TIER wiodący dostawca usług mikromobilności w Europie.


System działa we współpracy z aplikacją tier.app, którą należy pobrać na swój telefon komórkowy. Na terenie Lublińca firma planuje uruchomienie 150 hulajnóg, które będą się wyświetlały użytkownikowi w aplikacji razem z informacją o lokalizacji i poziomie naładowania baterii. Jeśli hulajnoga będzie miała rozładowaną baterię, nie pojawi się ona jako możliwa do wypożyczenia.


Na wstępie planuje się rozmieszczenie hulajnóg w 24 punktach na terenie Lublińca. Uruchomienie systemu elektrycznych hulajnóg było jednym z postulatów Młodzieżowej Rady Miasta w Lublińcu.


Aby skorzystać z przejazdu hulajnogami należy pobrać aplikację tier.app, uzupełnić niezbędne dane oraz podpiąć do konta kartę płatniczą. Każdorazowo podczas wypożyczania hulajnogi na koncie są blokowane środki (10 zł), a następnie niewykorzystana różnica jest zwracana po zakończonym przejeździe. Koszt wypożyczenia hulajnogi składa się z dwóch opłat:


    • odblokowania, czyli uruchomienia hulajnogi poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na sztycy hulajnogi - 2,70 zł,


    • opłaty za czas przejazdu 0,65 zł/min.


Poniżej publikujemy obszar (zaznaczony niebieską kreską), po którym będą mogli się poruszać użytkownicy na terenie miasta. Jeśli użytkownik wyjedzie poza granicę strefy, hulajnoga zacznie zwalniać, aż do całkowitego zatrzymania. Użytkownik nie będzie mógł zakończyć przejazdu, jeśli nie wróci do strefy, tym samym opłaty za wynajęcie hulajnogi będą się naliczać, aż użytkownik nie zaparkuje w strefie.


Obszary zakreskowane czerwoną kreską to miejsca wyłączone z możliwości zakończenia przejazdu, są to najczęściej obszary zalesione, parki, okolice akwenów wodnych, kościoły, cmentarze. Na terenie Centrum Przesiadkowego P&R wyznaczono specjalne miejsce do parkowania hulajnóg, które będzie parkingiem obowiązkowym. Oznacza to, że użytkownik może zakończyć przejazd tylko w tym jednym miejscu (użytkownikowi w aplikacji wyświetli się informacja, że pozostawienie hulajnogi poza obszarem jest niemożliwe).


W interesie osoby korzystającej z hulajnogi jest zaparkowanie zgodnie z zaleceniem, bo do czasu zakończenia przejazdu naliczana jest opłata za wynajem hulajnogi. Hulajnogi powinny być parkowane jak najdalej od jezdni równolegle do krawędzi chodnika.


Firma Tier jest otwarta na wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania systemu, które należy zgłaszać na infolinię firmy tj. 22 627 93 66 oraz na adres e-mail: support@tier.app.


Na zakończenie chcemy podkreślić, że wszyscy korzystający z hulajnogi zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 
Do pobrania
mapa 2.36 MB Pobierz