Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Pismo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach nr DMS-KA.731.2.39.2022 Pismo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach nr DMS-KA.731.2.39.2022 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu