POZNAJ POLSKĘ

Poznaj Polskę” – wycieczki szkolne dla uczniów szkół

 

Gmina Lubliniec otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki   w wysokości 8 560,00 zł na realizację wycieczki szkolnej dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej.

W Jesiennej edycji 2022 programu „Poznaj Polskę”, w dniach 9-10 listopada 2022, 23 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu zwiedziło::

  1. Muzeum im. Przypkowskich, Jedrzejów, woj. świętokrzystkie

  2. Św. Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze, Nowa Słupia, woj. Świętokrzyskie,

  3. Zamek Królewski w Chęcinach, Chęciny, woj. Świętokrzyskie,

  4. Muzeum Wsi Kieleckiej, Kielce, woj. Świętokrzystkie.

Całkowita wartość zadania  wynosi 10 700,00 zł.


logo Ministerstwa kultury i rozwoju, polskiego ładu, poznaj Polskę