Obowiązkowe zezwolenie na przetrzymywanie lancetogłowa królewskiego

Lancetogłów królewski

Obowiązkowe zezwolenie na przetrzymywanie lancetogłowa królewskiego

Co zrobić gdy mam IGO, który został dodany na listę unijną?

  • zwierzęta domowe

Ustawa o gatunkach obcych przewiduje 6 miesięcy od umieszczenia gatunku na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Unii na złożenie wniosku o zezwolenie na przetrzymywanie zwierzęcia.

Wobec tego w przypadku IGO, które z dniem 2 sierpnia br. zostały umieszczone na ww. liście, do 2 lutego 2023 r. należy:

  • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przetrzymywanie i przemieszczanie zwierzęcia albo

  • przekazać zwierzę podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie lub do azylu dla zwierząt albo

  • oddać zwierzę do uśmiercenia przez lekarza weterynarii oraz poinformować o tym w terminie 7 dni regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Sytuacja ta dotyczyć będzie przede wszystkim lancetogłowa królewskiego, gambuzja kropkowana i pospolita, przydenka żebrowata.

Uwaga:

Kto narusza przepisy dotyczące IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski popełnia przestępstwo lub wykroczenie i może zostać obciążony administracyjną karą pieniężną do 1 000 000 zł.

Więcej informacji o przepisach dotyczących gatunków obcych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/gdos/przepisy-prawne-dotyczace-gatunkow-obcych.