Ogłoszenie rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2023 r.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2023 r. Wyniki poniżej pod linkiem:

https://lubliniec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=21872&idmp=341&r=o