BASEN

 

Rezerwacja basenu LIPIEC 2024 r. do pobrania poniżej

Do pobrania

Godziny otwarcia Basenu  Krytego w Lublińcu

 

ul. Powstańców Śl. 42

 

                                       poniedziałek               od   10 00    do   18 00      (ostatnie wejście)
  
                                       wtorek - piątek          od     7 00    do   20 00      (ostatnie wejście)

                                       sobota                         od   12 00    do   18 00      (ostatnie wejście)

 

WEJŚCIE DO NIECKI BASENU O PEŁNEJ GODZINIE +/- 5 min

Kąpiel   -     45 min

Szatnia   -     15 min

UWAGA: godziny wejścia mogą być zmienione z przyczyn obiektywnych za co przepraszamy.

 

 

Cennik  wstępu na basen - obowiązujący od 03.06.2024 r.

Cennik opłat za korzystanie z Basenu Krytego w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 42


1. BILET NORMALNY – 9,00 zł/godz.

2. BILET ULGOWY – 4,00 zł/godz., przysługuje:
1) dzieciom, młodzieży szkolnej do 19 roku życia i studentom do 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej;
2) emerytom i rencistom po okazaniu dokumentu uprawniającego do emerytury lub renty;
3) osobom niepełnosprawnym z niepełnosprawnością uniemożliwiającą samodzielne funkcjonowanie, posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznej lub umiarkowanej (za okazaniem ważnej legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności) oraz dla ich opiekuna.

3. WSTĘP BEZPŁATNY:
1) dzieci do lat 3 (wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej);
2) w okresie ferii zimowych w województwie śląskim – dzieci i młodzież szkolna do ukończenia szkoły średniej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej;
3) 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka – dzieci do ukończenia 18 roku życia;
4) członkowie oddziału lublinieckiego WOPR z uprawnieniami ratownika – 4 bezpłatne wejścia w miesiącu dla 1 członka (za okazaniem ważnej legitymacji WOPR).

4. KARTA DUŻEJ RODZINY (mieszkańcy Gminy Lubliniec – za okazaniem ważnej karty):
1) osoby dorosłe – 4,00 zł/godz.;
2) dzieci w wieku od 3 do 18 lat – 2,00 zł/godz.

5. KARNETY:
1) karnet indywidualny (dzieci lub osoby dorosłe) – 110,00 zł (ważny przez okres 30 dni od daty zakupu);
2) karnet indywidualny na 14 wejść (osoby dorosłe) – 70,00 zł (ważny przez okres 90 dni od daty zakupu);
3) karnet indywidualny na 14 wejść (dzieci do lat 18) – 30,00 zł (ważny przez okres 90 dni od daty zakupu);
4) karnet rodzinny na 14 wejść – 130,00 zł (ważny przez okres 90 dni od daty zakupu).

6. OPŁATY ZA WYNAJEM BASENU DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH:
1) szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Lubliniec – bezpłatnie;
2) szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym nie jest Gmina Lubliniec – 100,00 zł/godz.;
3) podmiotów prowadzących zajęcia na basenie w celach komercyjnych – 170,00 zł/godz.;
4) podmiotów prowadzących nieodpłatne zajęcia na basenie – 140,00 zł/godz.;
5) zwalnia się z opłaty zakłady i instytucje dokonujące rezerwacji basenu dla osób niepełnosprawnych, pod warunkiem, że rezerwacja dokonywana jest wyłącznie dla tych osób i ich opiekunów.

7. Opłaty ujęte w umowach na rezerwację basenu krytego dla grup zorganizowanych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, nie ulegają zmianie do końca obowiązywania umów.

 

UWAGA:   bilet wstępu –   paragon fiskalny   prosimy  zabrać  i zachować do kontroli.

Podstawa prawna: ZARZĄDZENIE NR 161/2024 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
z dnia 10 maja 2024 r.w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym Gminy Lubliniec

 

Kontakt

                      E-mail:   sport1@lubliniec.pl, sport3@lubliniec.pl

basen: szatnia / kasa
34 356 28 75

basen: ratownik
34 351 37 92

 

 

Lubliniec, dnia 31.05.2024 r.
Komunikat

Na podstawie przeprowadzonych  w dniu 20.05.2024r. badań  stwierdzono, że woda na Basenie Krytym w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42 spełnia wymagania określone w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań  jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz.U z 2022r., poz. 1230).

Wyniki badań dostępne są w biurze Basenu Krytego.

Do pobrania
Stan wody 1012.62 KB Pobierz