Wzór legitymacji oraz znaku identyfikacyjnego Straży Miejskiej