Wiadukt będzie zamknięty 1 czerwca br. od godz. 8.30

Zgodnie z pisemną informacją otrzymaną dzisiaj tj. 24.05.2023 r. od firmy Banimex - wykonawcy zadania polegającego na rozbiórce i budowie wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w miejscowości Lubliniec, Urząd Miejski w Lublińcu potwierdza, iż w dniu 1 czerwca 2023 roku od godz. 8.30 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na DW nr 906 co oznacza, że od tego terminu aż do zakończenia robót wiadukt w Lublińcu zostanie zamknięty dla ruchu drogowego.

W ślad za zmianą organizacji ruchu na DW 906 nastąpią zmiany w organizacji ruchu na drogach powiatowych ul. Podmiejskiej oraz ul. Droniowiczki. Ponadto Wykonawca robót zapewni komunikację zastępczą dla ruchu pieszego na czas rozbiórki i budowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w Lublińcu. Informację o szczegółach organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej, drogach powiatowych oraz trasach i rozkładzie jazdy komunikacji zastępczej przekażemy w najbliższym czasie.