Zmarł śp. bp Jan Wieczorek

W środę 13 września 2023 roku w godzinach wieczornych do Pana odszedł pierwszy Biskup Gliwicki - Jan Wieczorek.


„Jan Paweł II mianował biskupa Jana Wieczorka pierwszym rządcą diecezji gliwickiej, ustanowionej 25 marca 1992 roku, która weszła w skład metropolii katowickiej. Przez prawie dwadzieścia lat pasterzował Kościołowi gliwickiemu. Dzięki jego inicjatywie powołano do życia wiele instytucji diecezjalnych, erygowano Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne z siedzibą w Opolu oraz powołano do życia Sąd Biskupi Diecezji Gliwickiej. Troską pierwszego pasterza Kościoła gliwickiego było zintegrowanie obu części diecezji gliwickiej: dawnej katowickiej i opolskiej. Dał temu wyraz w przeprowadzonych wizytacjach kanonicznych oraz przewodniczeniu licznym uroczystościom i celebracjom liturgicznym. Bliski ludziom, obrał za maksymę słowa: Servire populo (służyć ludowi)” – czytamy na stronie Diecezji Gliwickiej. 

Biskup Jan Wieczorek, związany w sposób szczególny z naszym miastem, był wielkim gloryfikatorem św. Teresy Benedykty od Krzyża oraz popularyzatorem jej dziedzictwa – dzięki jego usilnym prośbom Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, mocą uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Benedykta XVI, uznała świętą Teresę Benedyktę od Krzyża, dziewicę i męczennicę, za patronkę u Boga dla miasta Lublińca. W 2008 roku przewodniczył Eucharystii na Rynku Miejskim w Lublińcu, ustanawiającej św. Teresę Benedyktę od Krzyża – Edytę Stein patronką miasta Lublińca. Bp Jan Wieczorek uczestniczył również w uroczystym otwarciu Muzeum Edyty Stein w Lublińcu w 2009 roku, dokonując jego poświęcenia, jak również w wielu innych wydarzeniach miejskich, upamiętniających wielką postać św. Teresy Benedykty od Krzyża. 

Zdjęcie: www.diecezja.gliwice.pl