Zgłoszenie do ewidencji gminnej zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków