Spotkanie w sprawie projektów planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027

W dniu 24 stycznia 2024 r. włodarze gmin powiatu lublinieckiego wraz z pracownikami merytorycznymi odpowiedzialnymi za pozyskiwanie dofinansowania na inwestycje gminne spotkali się z dyrektor Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Karoliną  Jaszczyk i jej zastępcą Agatą Schmidt, aby omówić stan gotowości do realizacji projektów zaplanowanych do wdrażania w perspektywie unijnej 2021-2027. Przedstawiono aktualny harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie FE ŚL 2021-2027 w ramach ZIT.

Podczas spotkania zostały omówione również zasady przyjmowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), który jest obligatoryjnym dokumentem do wniosku o dofinansowanie w ramach planowanych inwestycji w działaniach „Zrównoważona multimodalność miejska”  i „Regionalne Trasy Rowerowe”.