DARMOWA KASTRACJA I CZIPOWANIE KOTÓW, KTÓRYCH WŁAŚCICIELE MIESZKAJĄ W LUBLIŃCU W RAMACH REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2024

SZANOWNI MIESZKAŃCY I WŁAŚCICIELE KOTÓW !


Informujemy, że od dzisiaj, tj. 05.02.2024 r. można składać wnioski o wykonanie zabiegów kastracji i/lub czipowania kotów w ramach programu: „Darmowa kastracja i czipowanie kotów, których właściciele mieszkają w Lublińcu”.
Właściciele kotów samodzielnie wybierają preferowany przez siebie gabinet/przychodnię weterynaryjną, w którym zostaną wykonane usługi kastracji i/lub czipowania kotów. W Programie biorą udział następujące gabinety/przychodnie weterynaryjne:
•    Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Piotr Wilk,
     Lubliniec, ul. Częstochowska 47a, tel. 602 759 899,
•    Przychodnia Weterynaryjna "SURWET" s.c. K.T. Surowiec,
     Lubliniec, ul. Częstochowska 47b, tel. 608 617 139,
•    Przychodnia Weterynaryjna "MACIEJKA" Grażyna Kubiela-Niestrój,
     Lubliniec, ul. Św. Anny 15a, tel. 607 676 966,
•    LUBIWET S.C. (Gabinet Weterynaryjny Globalwet)
     Lubliniec, ul. Stefana Wyszyńskiego 45, tel. 501 620 622.


Warunkiem skorzystania z darmowych zabiegów kastracji i/lub czipowania jest złożenie w Urzędzie Miejskim poprawnie wypełnionego wniosku. Można wnioskować o wykonanie zabiegu:
1) kastracji,
2) czipowania lub
3) kastracji i czipowania.
Należy pamiętać, że Program skierowany jest tylko i wyłącznie do właścicieli kotów, którzy mieszkają w Lublińcu.
Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2024 r., z zastrzeżeniem, że termin ten uzależniony jest od wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
Wnioski należy składać:
•    w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7A albo
•    na adres skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Lublińcu w systemie ePUAP.
Po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w ciągu 7 dni Wnioskodawca powinien ustalić termin wizyty z gabinetem/przychodnią weterynaryjną, o której mowa powyżej.
Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do składania wniosków.
Wszelkie informacje udzielane są w Wydziale Komunalnym pod numerem telefonu: 34 353 01 00 wew. 175.