Wspólne działania Straży Miejskiej i Policji w zakresie kontroli parkowania w miejscach niedozwolonych

W Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu prowadzone są czynności objęte Planem Działań Priorytetowych mających m.in. na celu minimalizowanie zagrożeń w ruchu drogowym. Działania w tym zakresie są także odzewem na zgłaszane przez mieszkańców miasta uwagi w Krajowej Mapie Zagrożeń. Sygnały mieszkańców zgłaszane także Straży Miejskiej skutkują współpracą z Policją w zakresie działań o charakterze prewencyjnym we wskazywanych przez lublińczan miejscach. 
I tak w 2023 roku Straż Miejska szczególny nacisk położyła na patrole w rejonie ul. 11 Listopada, gdzie dochodziło do naruszania przepisów dot. parkowania, ale i kontrolę skateparku przy ul. Stawowej, boiska przy ul. Wyszyńskiego, w których to miejscach karano za spożywanie alkoholu czy palenie tytoniu. Pod tym względem kontrolowano także rejon ul. Cyrana, a operator monitoringu reagował na spożywanie alkoholu w miejscach dozorowanych. Także i w bieżącym roku miejsca te będą pod szczególnym nadzorem zarówno Straży Miejskiej, jak i Policji.
    Aktualnie mieszkańcy zgłaszają naruszanie przepisów związanych z parkowaniem w rejonie ul. Inwestycyjnej, skrzyżowania ul. Paderewskiego z ul. Karola Miarki oraz skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Szafera. Mieszkańcy zgłaszają także uwagi związane z parkowaniem pojazdów w rejonie ul. Poprzecznej i Tylnej, a z kolei operator monitoringu zgłasza parkowania w rejonie ul. Niedurnego, gdzie zakaz parkowania wynika z konieczności zapewnienia przejazdu pojazdom Straży Pożarnej w przypadku pożaru w ścisłym centrum miasta.
We wskazanych miejscach częściej należy spodziewać się patroli zarówno Policji, jak i Straży Miejskiej.