Wydanie zaświadczenia o figurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji działalności gospodarcze prowadzonej do 31 grudnia 2011 r. przez Burmistrza Miasta Lublińca