Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi