Zezwolenie na utrzymanie psa zaliczanego do rasy uznawanej za agresywną