Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (osoby fizyczne, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej)