Zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości