Wykup nieruchomości gruntowej z użytkowania wieczystego na własność