Wypłata odszkodowania za przejętą przez Gminę Lubliniec nieruchomość pod drogę gminną