Wniosek o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie obywateli Ukrainy

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy + Karta osoby przyjętej do zakwaterowania