Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)