Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą